Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1282 zadań

Zadanie 1

Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu y = 2x - 7.

A. B. C. D.

Zadanie 2

Jeżeli stosunek przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym jest równy , to jeden z kątów ostrych ma miarę:

A. B. C. D.

Zadanie 3

Tworząca stożka o promieniu podstawy 3 ma długość 6 (zobacz rysunek).

Kąt rozwarcia tego stożka jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 4

W ciągu geometrycznym pierwszy wyraz jest równy , a czwarty wyraz jest równy . Wówczas iloraz tego ciągu jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 5

Funkcja f jest określona wzorem dla . Wartość funkcji f dla argumentu x = 2 jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 6

Wykresem funkcji nie może być:
A. prosta
B. łamana
C. trójkąt
D. półprosta

A. B. C. D.

Zadanie 7

Rozwiązaniem układu równań z niewiadomymi x i y jest para liczb dodatnich. Wynika stąd, że:

A. B. C. D.

Zadanie 8

Kąt rozwarcia stożka ma miarę , a tworząca tego stożka ma długość 4. Objętość tego stożka jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 9

Wykres funkcji kwadratowej ma dwa punkty wspólne zprostą o równaniu

A. B. C. D.

Zadanie 10

Ile wyrazów ujemnych ma ciąg (an)  określony wzorem ?

A. B. C. D.