Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1357 zadań

Zadanie 1

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = ax + b, a punkt M = (3, -2) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy:

A. B. C. D.

Zadanie 2

Rozwiązanie równania | m | = -3 to:

A. B. C. D.

Zadanie 3

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem . Liczby są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

A. B. C. D.

Zadanie 4

Równanie okręgu o środku S = ( - 4, 1) i promieniu r = 4 ma postać:

A. B. C. D.

Zadanie 5

Suma liczby odwrotnej do liczby: i liczby przeciwnej do liczby jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 6

Odwrotnością liczby   jest liczba:

A. B. C. D.

Zadanie 7

Dany jest trójkąt ABC, w którym . Bok BC ma długość

A. B. C. D.

Zadanie 8

Różnica miar kątów wewnętrznych przy ramieniu trapezu równoramiennego, który nie jest równoległobokiem, jest równa . Miara kąta przy krótszej podstawie jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 9

Prosta l jest styczna do okręgu o środku S w punkcie A, AC jest średnicą okręgu, a AB jest jego cięciwą. Kąt między prostą l i cięciwą AB  jest równy . Zatem kąt ACB ma miarę:

A. B. C. D.

Zadanie 10

Długość każdego boku kwadratu zwiększono o 40%. O ile pole otrzymanego kwadratu jest większe od pola wyjściowego kwadratu.

A. B. C. D.