Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1407 zadań

Zadanie 1

Różnica liczby krawędzi i liczby wierzchołków ostrosłupa jest równa 11. Podstawą tego ostrosłupa jest
A. dziesięciokąt
B. jedenastokąt
C. dwunastokąt
D. trzynastokąt

A. B. C. D.

Zadanie 2

Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym o wysokości 9 jest równe:

A. B. C. D.

Zadanie 3

Wskaż rysunek, który przedstawia zbiór rozwiązań nierówności .

A. B. C. D.

Zadanie 4

Cena komputera wraz z 23% podatkiem VAT jest równa 5166 zł. Cena tego komputera bez podatku VAT jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 5

Rozwiązaniem układu równań   jest para liczb

A. B. C. D.

Zadanie 6

Kąt jest ostry oraz . Wtedy miara kąta jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 7

Dane są wielomiany . Wielomian jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 8

Układ równań opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie dwie
proste równoległe. Zatem liczba m jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 9

Dziedziną wyrażenia wymiernego jest

A. B. C. D.

Zadanie 10

Średnia arytmetyczna wzrostu czterech chłopców jest równa 170 cm. Chłopcy mają: 150 cm, 170 cm, 185 cm, x cm. Najwyższy chłopiec mierzy

A. B. C. D.