Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1357 zadań

Zadanie 1

Wyrażenie , gdzie , jest równe

A. B. C. D.

Zadanie 2

Wartość liczby jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 3

Jeżeli promień podstawy stożka zwiększymy 3 razy, a wysokość tego stożka zmniejszymy 3 razy, to otrzymamy stożek, którego objętość
A. nie zmieni się.
B. jest 3 razy większa.
C. jest 3 razy mniejsza.
D. jest 9 razy większa.

A. B. C. D.

Zadanie 4

Punkty B = (-2 , 4) i C = (5, 1) są sąsiednimi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole tego kwadratu jest równe

A. B. C. D.

Zadanie 5

Równaniem osi symetrii wykresu funkcji f(x) = - 3x2 + 24x - 3 jest prosta o równaniu:

A. B. C. D.

Zadanie 6

Punkt P = (-1, 0) leży na okręgu o promieniu 3. Równanie tego okręgu może mieć postać

A. B. C. D.

Zadanie 7

Miara kąta dziesięciokąta foremnego wynosi:

A. B. C. D.

Zadanie 8

Wskaż rysunek, który przedstawia okrąg o równaniu

A. B. C. D.

Zadanie 9

Przekątna ściany sześcianu ma długość . Objętość tego sześcianu wynosi:

A. B. C. D.

Zadanie 10

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednej reszki jest równe

A. B. C. D.