Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1357 zadań

Zadanie 1

Które z poniższych przedziałów zawiera się w zbiorze rozwiązań nierówności ?

A. B. C. D.

Zadanie 2

Liczba jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 3

Styczną do okręgu jest prosta o równaniu

A. B. C. D.

Zadanie 4

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem . Jeżeli , to

A. B. C. D.

Zadanie 5

Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 6, a ramię ma długość 5. Wysokość opuszczona na podstawę ma długość

A. B. C. D.

Zadanie 6

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, x jest równa n, natomiast średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, x, 2x jest równa 2n. Wynika stąd, że

A. B. C. D.

Zadanie 7

Rozważmy dwukrotny rzut monetą. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że orzeł wypadnie dwa razy wynosi:

A. B. C. D.

Zadanie 8

Punkty K = (0, 4) i L = (6, -4) są wierzchołkami kwadratu KLAM. Obwód tego kwadratu jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 9

Stół kosztował 320 zł. Ile kosztuje stół po podwyżce ceny o 20% ?

A. B. C. D.

Zadanie 10

Wskaż liczbę, która spełnia równanie

A. B. C. D.