Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1407 zadań

Zadanie 1

Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDS o podstawie ABCD.

Kąt nachylenia krawędzi bocznej SA ostrosłupa do płaszczyzny podstawy ABCD to

A. B. C. D.

Zadanie 2

Kąt jest ostry i . Wartość wyrażenia   jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 3

Dana jest prosta k o równaniu . Prosta m równoległa do prostej k i przecinająca oś Oy w punkcie o współrzędnych (0, 3) ma równanie

A. B. C. D.

Zadanie 4

Rozwiązaniem nierówności |x + 4| > 2 jest zbiór:

A. B. C. D.

Zadanie 5

Wartość wyrażenia jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 6

Suma odwrotności pierwiastków wielomianu jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 7

Rozwiązaniem równania nie jest liczba:

A. B. C. D.

Zadanie 8

Równanie x(5x + 1) = 5x + 1 ma dokładnie:

A. B. C. D.

Zadanie 9

Wskaż liczbę, która spełnia równanie

A. B. C. D.

Zadanie 10

Punkty B, C i D leżą na okręgu o środku S i promieniu r. Punkt A jest punktem wspólnym prostych BC i SD, a odcinki i są równej długości. Miara kąta BCS jest równa (zobacz rysunek).

A. B. C. D.