Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1332 zadań

Zadanie 1

Punkt należy do wykresu funkcji , gdy współczynnik b jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 2

Kąt jest ostry i . Wtedy

A. B. C. D.

Zadanie 3

Graniastosłup o podstawie ośmiokąta ma dokładnie
A. 16 wierzchołków
B. 9 wierzchołków
C. 16 krawędzi
D. 8 krawędzi

A. B. C. D.

Zadanie 4

Kąt jest ostry i . Wtedy wartość wyrażenia   jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 5

W ciągu geometrycznym dane są . Wtedy wyraz jest równy:

A. B. C. D.

Zadanie 6

Wysokość stożka jest równa 27. Średnica podstawy stożka ma długość równą 12. Objętość stożka jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 7

Rozwiązaniem równania jest liczba

A. B. C. D.

Zadanie 8

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1, 2, 3, 4, ..., 30} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej jesr równa

A. B. C. D.

Zadanie 9

Liczba jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 10

W trójkącie prostokątnym dane są kąty ostre: . Wtedy  równa się

A. B. C. D.