Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1322 zadań

Zadanie 1

Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym jest równe . Długość boku tego trójkąta jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 2

Która z podanych liczb należy do zbioru wartości funkcji f określonej wzorem

A. B. C. D.

Zadanie 3

Wyrażenie jest równe

A. B. C. D.

Zadanie 4

Współczynnik kierunkowy prostej, na której leżą punkty A = ( - 4, 3 ) oraz B = ( 8, 7 ), jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 5

Punkt O jest środkiem okręgu. Kąt wpisany BAD ma miarę

A. B. C. D.

Zadanie 6

Pole przekroju osiowego walca jest równe 8. Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe

A. B. C. D.

Zadanie 7

Proste opisane równaniami  oraz są prostopadłe, gdy:

A. B. C. D.

Zadanie 8

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 6. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe:

A. B. C. D.

Zadanie 9

Układ równań opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie dwie
proste równoległe. Zatem liczba m jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 10

Przekątna przekroju osiowego walca jest nachylona do jego płaszczyzny podstawy pod kątem . Wysokość walca ma długość 8. Objętość walca jest równa:

A. B. C. D.